Час у нижим разредима

У току другог полугодишта наставници су одржали ученицима четвртог разреда часове упознавања са предметима које ће имати наредне године: час историје наставник Дарко Адамов, час ликовне културе наставница Драгана Јаћимовић, час немачког језика наставник Саша Констандиновић, час српског језика наставница Марија Стакић, ученици су радо присуствовали часовима физичког и здравственог васпитања које су држали наставници Светислав Трнкић и Марија Поповић.

од osprahovo