Едукација „Метапрограми у настави“

Данијела Јевтић, наставница математике, одржала је предавање колегама на тему „Метапрограми у настави“. Предавање је засновано на принципима НЛП-а (неуро-лингвистичког програмирања), а настало је као резултат истраживања метапрограма и стратегија на основу анкета које су попуњавали наставници и ученици. Присутни су могли да сазнају резултате својих упитника и науче више о примарним репрезентативним системима и метапрограмима. Данијела је колегама представила на који начин метапрограми могу да побољшају наставу и комуникацију, како са ученицима тако и у колективу. Наиме, у зависности од тога да ли је особа визуелац, аудитивац или кинестетичар разликује се приступ њој, али и начин на који особа прихвата садржаје. Слушаоци су били активни, а предавање атрактивно, занимљиво и динамично, док је сам предавач био темељно припремљен и расположен да евентуалне недоумице разјасни, образложи и одговори на сва питања. Пожелели смо да се едукација о метапрограмима настави и прошири и неког наредног пута.  

од osprahovo