Већ неколико година примећено је да се стање фасадне столарије на школској згради у Радујевцу погоршава,  па смо у  2020.години планирали средства за замену прозора на једној учионици у школи у Радујевцу.  Јавни позив је спроведен  у октобру   а монтажа је завршена  у новембру.  У 2021.години финансијским планом смо предвидели замену прозора у још једној учионици.  У априлу смо спровели јавни позив а примопредаја и монтажа прозора је завршена  18. маја .  Уз подршку домара Драгана Флочића ивице и зидови се полако доводе у пређашње стање и имаћемо две безбедне, топле учионице спремне за зимски период . Акција мора да се настави и у наредном периоду да би се у свим учионицама створили бољи услови и  обезбедило унапређење енергетске ефикасности саме школске зграде.

од osprahovo