Уређење наших просторија

Као и сваке године, према могућнстима које дозвољава наш финансијски план, и ове године смо реновирали део ентеријера наше школе. У западној згради, у предпростору учионице  разредне наставе бр.2, реновирани су зидови и постављен је ламинат. Тај простор је сада претворен у учионицу због потребе да се испуни услов 4м2 на 1 ученика док траје епидемија COVID 19.

од osprahovo